FORSIDE

Jeg er uddannet reklamefotograf (1965) og har været beskæftiget som fotograf frem til 1976.

Endvidere er jeg uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole (1981), og har efterfølgende været  beskæftiget som arkitekt og designer, og fra 1984 til 2014 som underviser ved Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og senest på Kunstakademiets Designskole. Jeg er nu  knyttet til Kunstakademiets Designskole gennem en emeritusordning.

De sidste par år har jeg især arbejdet  med kunstfotografi.   
I am trained as a commercial photographer (1965) and has worked as a photographer until 1976. Furthermore, I am trained architect from the School of Architecture (1981) and has subsequently worked as an architect and designer, and from 1984 until 2014 as a teacher at the School of Architecture and Design.

In the last couple of years I have mainly worked with art photography.
Min Hensigt med fotografiet


I mit arbejde med fotografiet er jeg især optaget af mulighederne ved digital billedbehandling.

Fotografiet  fremstår i sin grundform som en sand dokumentation af virkeligheden, og derfor med begrænsede muligheder for fortolkning og kunstnerisk formidling fra fotografens side.

Med den digitale billedbehandlig er det blevet muligt at arbejde på en ny måde med fotografiets virkelighedsrepræsentation. Det betyder, at der kan fremstilles selvstændige billeder, som ikke nødvendigvis har en direkte virkelighedforbindelse. For mig udgør denne behandling af fotografiet en særlig fascinerende mulighed.


Jeg bruger mine fotografiske optagelser til inspiration og som materiale for den efterfølgende digitale billedkonstruktion. På den måde skaber jeg billedets stemning, genkendelse og betydning, og ikke mindst den grafiske virkning, der skal bære betydningen.


Jeg arbejder søgende og eksperimenterende med fotografiet og de digitale muligheder. Der er således ikke en bestemt stil eller holdning til billedet. Det væsentlige er, at det forekommer interessant og givende.     My intention with photography


In my work with photography, I am especially interested in the possibilities of digital imaging.

The photograph appears in its basic form as a true documentation of reality, and therefore limited opportunities for interpretation and artistic communication by the photographer. With the digital image processing it has become possible to work in a new way of photography as documentation. This enables the production independent pictures that do not necessarily have a direct connection to reality. For me, this treatment of the photograph to a special interesting option that has become available.


I use my photographic record of inspiration and material for the subsequent digital image construction. In this way I try to create the mood of the pictures, recognition and importance, and at least a graphic effect that can carry the image importance.


I work searching and experimenting with photography and digital opportunities, there is not a particular style or approach to image. What is important is that it seems as interesting and rewarding.

 


vinduer-tønder_3-spejling-samkopieret-16-Gendannet
Byrum-med-ny-vinduesspejling-samkopieret-6
klipper-sten-figur-samkopieret-